Telubarkivet

Telubarkivet

Under sommaren 2013 fick några sommararbetare på Combitech i uppdrag att skanna in de personaltidningar som fanns arkiverade från sextiotalet och framåt. Att det blev just sommaren 2013 som vi valde att lägga hundratals timmar på att skanna sida för sida var ingen tillfällighet – då var det nämligen 50 år sedan AB Teleunderhåll etablerades i Växjö. Det resulterade i en omfattande verksamhet på flera platser i Sverige. Under resans gång var det åtskilliga namnbyten och företagskonstellationer, vilket återspeglas i personaltidningarna.

Vi som har initierat detta arbete jobbar idag på Combitech, men har varit anställda inom dåvarande Telubkoncernen. Genom att göra personaltidningarna tillgängliga för både tidigare anställda och övriga intressenter vill vi bidra med att bevara Telubs historia. Vi vill också visa på den stora betydelse som företaget har haft för Växjö med omnejd, och alla övriga orter där Telub fanns etablerat.

Växjö i augusti 2013